KMC 95  Motorclub Keijenborg

Motorsport

Het bevorderen van de motorsport.

R

Belangen

De belangen van de motorsport in het algemeen en die van de leden, voor zover deze met motorrijden verband houden, in het bijzonder, te behartigen.

Vriendschap

Onder de leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden.

Middelen

Wij trachten dit doel te bereiken door alle wettige middelen en in het bijzonder door:

Tochten

Het houden van clubtochten, toerritten in clubverband, het deelnemen met een of meer clubteams aan ritten, uitgeschreven door andere motorclubs of de K.N.M.V.

l

Organiseren

Het organiseren van andere evenementen op motorgebied.

Samenwerken

Samenwerking met andere motorclubs.

Bestuur

Het leiden van de dagelijkse gang van zaken in onze vereniging

Bestuur

Dagelijks bestuur

Gerard Lichtenberg                        Voorzitter

Nick Kleverwal                    Penningmeester

Gonny Masselink-Heuskes           Secretaresse

Bestuursleden

Gertie Berendsen                           Bestuurslid

Gerrit Jolink                                 Bestuurslid

Contact

Secretariaat

Eulingkamp 12, 7256 BK KEIJENBORG

Telefoon

 06-21883845

Email