Op 21 maart hebben we onze algemene ledenvergadering bij “Coens Tapperij” gehouden. Na het openingswoord door de voorzitter werden de diverse punten van de agenda afgehandeld. De bevindingen van de kascommissie werden op ludieke wijze door Tom van Arkel aan de vergadering medegedeeld (zie foto). Aangezien het nog steeds niet gelukt is om een nieuwe penningmeester te vinden, is Theo Stapelbroek door het bestuur bereid gevonden om nog een jaar deze taak opzicht te nemen. Ook onze voorzitter Gerard Lichtenberg stelde zich weer voor de volgende termijn van 3 jaar beschikbaar. Dit alles werd door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd. Na vooruitgekeken te hebben naar de agenda van dit seizoen en de gebruikelijke rondvraag bedankte de voorzitter de vergadering en werd deze afgesloten. Waarna het geheel onder het genot van een drankje informeel werd voortgezet.