Op 19 maart was het weer tijd voor onze algemene ledenvergadering. De opkomst was uitstekend. Na het openingswoord door de voorzitter werden de diverse agendapunten afgehandeld. De kascontrole hadden dit jaar Tom van Arkel en Harco Hermans voor hun rekening genomen. Harco deelde de vergadering mede dat er dit jaar wederom geen cent was tussen te krijgen. Alles klopte.

Hierna was het tijd voor de bestuursverkiezing. Gertie Berendsen was aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten, zodat Gertie weer voor 3 jaar werd verkozen. Aftredend en niet herkiesbaar waren Rob Niesink en Theo Stapelbroek. Zij worden met goedkeuring van de vergadering, opgevolgd door Gerrit Jolink en Nick Kleverwal.

Rob heeft zijn bestuursfunctie 11 jaar vervuld en Theo 29 jaar.

Theo was één van de oprichters in 1995 en is vanaf het begin penningmeester geweest. Hij had al enige jaren aangegeven dat hij eigenlijk wilde stoppen, maar door corona en het moeilijk vinden van een opvolger, werd dit steeds maar weer uitgesteld. Tot dit jaar. Het bestuur heeft een opvolger gevonden waar ook Theo blij mee was. Hij kan met een gerust hart de financiële taken overdragen aan zijn opvolger Nick.

Het bestuur vond dat enige waardering voor 29 jaar het beoefenen van zijn functie als penningmeester wel op zijn plaats was en heeft Theo benoemd tot erelid van de KMC. Hij heeft uit handen van de voorzitter het bijbehorende certificaat mogen ontvangen.

Er waren bloemen en cadeaubonnen voor beide aftredende bestuursleden.

Hierna werd de vergadering voortgezet met een vooruitblik naar de activiteiten van dit jaar. Na de rondvraag werden de aanwezigen bedankt en sloot de voorzitter de vergadering.

Het was na afloop van de vergadering zoals gewoonlijk nog lang gezellig.

Foto’s afscheid Theo en Rob